Via mijn website https://thomasculinair.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. De persoonsgegevens worden verkregen door gebruik te maken van opties op de website, of omdat je ze zelf verstrekt. Deze gegevens worden door mij of andere verwerkers gebruikt. Met deze eventuele verwerkers is een verwerkerovereenkomst gesloten. Daardoor heb je zekerheid dat er zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan.

Voor vragen kun je me bereiken via:

Thomas Culinair
Thomas Jansen
[email protected]

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact me mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Thomas Culinair neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thomas Culinair) tussen zit.

Verzamelde persoonsgegevens 

Bij mijn blogberichten kun je een reactie achterlaten. Daarmee verstrek je zelf persoonsgegevens zoals een naam en eventueel mailadres. De ingevulde gegevens worden bewaard zolang het blogbericht online staat. Daarnaast kun je gebruik maken van een contactformulier en/of je inschrijven op mijn nieuwsbrief. Deze verzamelde gegevens worden niet verkocht of verstrekt aan derden.

Cookiebeleid

Mijn foodblog maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar deze servers teruggestuurd worden.

Op deze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beveiligen ( ook wel technische of functionele cookies genoemd)
  • het verzamelen van analytische gegevens om de website te verbeteren (ook wel analytische cookies genoemd)
  • extra functionaliteiten op de website mogelijk te maken (overige cookies).
  • relevante advertenties aan te bieden (ook wel tracking cookies genoemd) Hierbij worden geen gegevens zoals naam, adres en e-mail opgeslagen. Deze cookies worden verzameld door Google Adsense.
    Voor meer informatie over hoe Google omgaat met jouw gegevens kun je kijken op: Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die hun services gebruiken.

In- en uitschakelen van cookies

In de browser kun je instellen dat cookies alleen na toestemming worden geplaatst. Kijk daarvoor in de handleiding van de gebruikte browser. Houdt er wel rekening mee dat de site dan niet optimaal kan werken.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de deze verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kan er voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Kijk hiervoor in de handleiding van de browser.

Cookie Statement

Meer informatie over het gebruik van cookies op mijn website is terug te lezen in mijn cookie statement.

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Je kunt indien gewenst ook een “opt-out” instellen. Hierdoor telt jouw bezoek niet mee in de statistieken van websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Social Media buttons en deelopties

“Op deze website zijn buttons en opties opgenomen om Thomas Culinair te volgen via Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Daarnaast kunnen artikelen gedeeld worden via diverse Social Media kanalen. Deze functionaliteiten werken door middel van stukjes code die van de genoemde bedrijven zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code kunnen cookies worden geplaatst. Daar heb ik geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram en YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube, Twitter, Facebook en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thomas Culinair en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Thomas Culinair wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Thomas Culinair neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

 

Deze privacy verklaring is afgestemd op mijn foodlbog. Ik heb het recht om deze informatie bij te werken als dat nodig is. Deze pagina zal altijd de meest recente versie bevatten.